RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A K
SmodBIP

Regulamin czytelni

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz
76-039 Biesiekierz 13

 

Regulamin czytelni
Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz

 

§ 1
1. Z czytelni mogą korzystać wszystkie osoby niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
3. Przychodząc do czytelni, użytkownik zostawia wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę w miejscu do tego przeznaczonym.
4. W czytelni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
5. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z czytelni
6. W czytelni zajmuje się miejsca dowolne.
7. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz używania telefonów komórkowych.

§ 2
1. W czytelni można korzystać ze zbiorów biblioteki, których nie wypożycza się do domu.
2. Książki i czasopisma z księgozbioru podręcznego udostępnia bibliotekarz.
3. Z czasopism bieżących czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.
4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.
5. Korzystanie z czytelni musi być poprzedzone wpisem do "Rejestru użytkowników"
6. Przed opuszczeniem czytelni użytkownik zobowiązany jest zwrócić książki bibliotekarzowi.
7. Książek z czytelni nie wypożycza się do domu
8. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wypożyczyć do domu książki na czas zamknięcia czytelni, wyłącznie czytelnikom Biblioteki. Jednorazowo można wypożyczyć 4 woluminy.

§ 3
1. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z katalogu, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.
2. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, Biblioteka informuje, w której z Bibliotek może znajdować się poszukiwana przez czytelnika książka.
3. Czytelnik może korzystać bezpłatnie z katalogu on-line.

§ 4
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością publiczną.
2. Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa bibliotekarz, w zależności od stopnia uszkodzenia. Na kwoty wpłacone z tytułu uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 5
1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.
Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.
2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki Publicznej w Biesiekierzu.Opublikował: Agnieszka Hryniewicz
Publikacja dnia: 04.05.2011
Podpisał: Agnieszka Hryniewicz
Dokument z dnia: 03.05.2011
Dokument oglądany razy: 2 040