RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A K
SmodBIP

Regulamin czytelni internetowej

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz
76-039 Biesiekierz 13

 

Regulamin czytelni internetowej
Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz

 

 1. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w czytelni internetowej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby po wcześniejszym porozumieniu z dyżurującym bibliotekarzem.
 2. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.
 3. Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie z Internetu oraz z innych programów zainstalowanych na komputerach.
 4. Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu.
  Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo.
  Nie należy uruchamiać na komputerze programów do prowadzenia pogawędek internetowych /typu CHAT, IRC, ICQ/ oraz programów służących zabawie.
  Nie należy wykorzystywać komputerów do przeglądania stron pornograficznych i propagujących przemoc.
  Komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu nie
  powinny być wykorzystywane przez użytkowników w celach zarobkowych.
 5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać wydłużony. Przy stanowisku może znajdować się 1 osoba ( w wyjątkowych przypadkach 2 osoby).
 6. Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurnego bibliotekarza.
 7. Osoby użytkujące sprzęt w czytelni internetowej mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze. Nie należy instalować programów pochodzących spoza Biblioteki, ani korzystać z przyniesionych przez czytelników płyt kompaktowych, programów na CD-ROM lub filmów na DVD.
 8. Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera.
  W przypadku konieczności zapisania danych na własną dyskietkę należy wykorzystywać czyste /wcześniej sformatowane/ dyskietki. Zapisywanie danych na nośniki zewnętrzne bądź drukowanie tekstu należy uzgadniać z dyżurującym bibliotekarzem.
  W przypadku pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte przez bibliotekarzy.
 9. Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.
 10. Nie należy kopiować na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki.
 11. Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
 12. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.
 13. Bibliotekarze udzielają pomocy przy wyszukiwaniu informacji, służą także poradą w korzystaniu ze sprzętu komputerowego.
 14. W czytelni nie należy spożywać posiłków i napojów.
 15. Bibliotekarze mają prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję, w sytuacji gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane.
 16. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 17. Osoby nie stosujące się do regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z czytelni internetowej.
 18. Użytkownik ma prawo odwołania się do kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz.
 19. Istnieje możliwość korzystania z drukarek i skanera bibliotecznego za opłatą rekompensującą zużycie papieru i atramentu. Opłaty kształtują się następująco:
  0,20 zł. za 1 stronę wydruku komputerowego – czarno białego,
  1,00 zł. za 1 stronę wydruku komputerowego w kolorze,
  3,00 zł. za skanowanie 1 strony dokumentu
 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


Opublikował: Agnieszka Hryniewicz
Publikacja dnia: 04.05.2011
Podpisał: Agnieszka Hryniewicz
Dokument z dnia: 03.05.2011
Dokument oglądany razy: 2 095